Мегапреобразяване

6+6+
©National Geographic
Мегапреобразяване

Сюжет

Това е извеждане на ремонтните дейности на следващо ниво. Поредицата Мегапреобразяване разглежда самолет и влакче за увеселителен парк. Ще разгледате един от най-големите обекти за модерно самолетостроене в света. Ще изживеете превръщането на летателна машина в товарен самолет. А следващият проект ще е обновяване на влакче на ужасите, което отнема няколко години, с нова дървена конструкция, най-новите високотехнологични стандарти и нови релси за най-популярната подобна атракция в Германия.

Епизоди

Сезон 1
  • Втори живот за самолет

    +

    Надникваме в един от най-големите съвременни заводи за самолетостроене. Проследяваме как са преустройва и преоборудва един пътнически самолет в транспортен такъв.

  • Ремонт на увеселително влакче

    +

    Следващият ни проект - обновяване на увеселително влакче, за чието построяване са били нужни няколко години. Най-популярното влакче в Германия ще има нова дървена конструкция, най-модерните високи технологии и нови релси.