Спасяването на Венеция

6+6+
©National Geographic
Спасяването на Венеция

Сюжет

Венеция е град икона. Разположена върху 118 малки острова, тя прилича на спяща красавица в средата на залива, великолепна и замръзнала във времето. Но понякога, морето се осмелява да притеснява сладкия й сън.