משודר כעת

מעברי גבול חמים(+14)

 • 06.35מעברי גבול חמים(+14)

 • 07.00מדע הטיפשות(+8)

 • 07.25מדע הטיפשות(+8)

 • 07.50מדע הטיפשות(+8)

 • 08.10חיים במעמקים עם בוב בלארד(+8)

 • 09.00שנות ה- 80 :העשור שעשה אותנו(+14)

 • 09.50טירוף הנאצים(+14)

 • 10.35גורדון רמזי מבשל הרפתקה

 • 11.20תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 12.05תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 12.50שנות ה- 80 :העשור שעשה אותנו(+14)

 • 13.35סיפורי דגים - טקסס(+8)

 • 14.15גורדון רמזי מבשל הרפתקה

 • 15.00טירוף הנאצים(+14)

 • 15.45תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 16.30תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 17.15סיפורי דגים - טקסס(+8)

 • 18.00שנות ה- 80 :העשור שעשה אותנו(+14)

 • 18.45טירוף הנאצים(+14)

 • 19.30גורדון רמזי מבשל הרפתקה

 • 20.15שנות ה- 80 :העשור שעשה אותנו(+14)

 • 21.00לחשוף את האוקיינוסים(+8)

 • 21.45לחשוף את האוקיינוסים

 • 22.35טירוף הנאצים(+14)

 • 23.20מבט על- אירופה

 • 00.05גורדון רמזי מבשל הרפתקה

 • 00.50חיים במעמקים עם בוב בלארד(+8)

 • 01.35לחשוף את האוקיינוסים(+8)

 • 02.20לחשוף את האוקיינוסים

 • 03.10טירוף הנאצים(+14)

 • 03.55מבט על- אירופה

 • 04.40חיים במעמקים עם בוב בלארד(+8)

 • 05.25לחשוף את האוקיינוסים(+8)