משודר כעת

הערים האבודות עם אלברט לין

 • 06.10הערים האבודות עם אלברט לין

 • 07.00לא מה שחשבתם(+8)

 • 07.20לא מה שחשבתם(+8)

 • 07.45לא מה שחשבתם(+8)

 • 08.05שדה התעופה של דובאי

 • 08.50תעופה בחקירה - דו"ח מיוחד(+14)

 • 09.35תיקון עם סיכון(+8)

 • 10.20ציידים ניצודים(+8)

 • 11.10הסודות הקבורים של התנ"ך -עם אלברט לין(+8)

 • 11.55הערים האבודות עם אלברט לין

 • 12.40תעופה בחקירה - דו"ח מיוחד(+14)

 • 13.25סיפורי דגים - טקסס(+8)

 • 14.10ציידים ניצודים(+8)

 • 14.55תיקון עם סיכון(+8)

 • 15.40הסודות הקבורים של התנ"ך -עם אלברט לין(+8)

 • 16.25הערים האבודות עם אלברט לין

 • 17.10סיפורי דגים - טקסס(+8)

 • 17.55תעופה בחקירה - דו"ח מיוחד(+14)

 • 18.40תיקון עם סיכון(+8)

 • 19.25ציידים ניצודים(+8)

 • 20.15תעופה בחקירה - דו"ח מיוחד(+14)

 • 21.00מכונות מיוחדות במינן

 • 21.45מכונות מיוחדות במינן

 • 22.30תיקון עם סיכון(+8)

 • 23.15סיפורי דגים - טקסס(+8)

 • 00.00ציידים ניצודים(+8)

 • 00.50שדה התעופה של דובאי

 • 01.35מכונות מיוחדות במינן

 • 02.20מכונות מיוחדות במינן

 • 03.10תיקון עם סיכון(+8)

 • 03.55סיפורי דגים - טקסס(+8)

 • 04.40שדה התעופה של דובאי

 • 05.25מכונות מיוחדות במינן