משודר כעת

חילוץ בדרך קפואה

 • 06.00חילוץ בדרך קפואה

 • 06.45המתיכים(+14)

 • 07.10המתיכים(+14)

 • 07.35דייגי הטונה(+14)

 • 08.15מפעלי מזון(+8)

 • 08.40תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 09.25תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 10.10לחשוף את האוקיינוסים: מעמקים

 • 10.55חילוץ בדרך קפואה

 • 11.45המתיכים(+14)

 • 12.05המתיכים(+14)

 • 12.30דייגי הטונה(+14)

 • 13.15לא מה שחשבתם(+8)

 • 13.40לא מה שחשבתם(+8)

 • 14.05גאונות על פי סטיבן הוקינג(+8)

 • 14.50כוכב אחד לבד(+8)

 • 15.40תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 16.25תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 17.05מצילי המכוניות(+8)

 • 17.55מדע הטיפשות(+8)

 • 18.20מדע הטיפשות(+8)

 • 18.40לחשוף את האוקיינוסים: מעמקים

 • 19.30מפעלי מזון(+8)

 • 19.50מפעלי מזון(+8)

 • 20.15סופות משתוללות(+8)

 • 21.00גבולות הלא נודע עם ג'ימי צ'ין(+8)

 • 21.25גבולות הלא נודע עם ג'ימי צ'ין(+8)

 • 21.45עדות לאסון(+14)

 • 22.30חילוץ בדרך קפואה(+8)

 • 23.20סופות משתוללות(+8)

 • 00.00גבולות הלא נודע עם ג'ימי צ'ין(+8)

 • 00.25גבולות הלא נודע עם ג'ימי צ'ין(+8)

 • 00.50עדות לאסון(+14)

 • 01.35חילוץ בדרך קפואה(+8)

 • 02.20לא מה שחשבתם(+8)

 • 02.45לא מה שחשבתם(+8)

 • 03.10גאונות על פי סטיבן הוקינג(+8)

 • 03.55כוכב אחד לבד(+8)

 • 04.45מצילי המכוניות(+8)

 • 05.35מדע הטיפשות(+8)