משודר כעת

האזור החם(+14)

 • 06.10האזור החם(+14)

 • 07.00מדע הטיפשות(+8)

 • 07.20מדע הטיפשות(+8)

 • 07.45סורקי הזמן(+8)

 • 08.30לחשוף את האוקיינוסים

 • 09.20רוסיה הפראית(+8)

 • 10.05התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 10.30התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 10.55התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 11.20התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 11.40התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 12.05התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 12.30לשרוד את השבט(+14)

 • 13.15רוסיה הפראית(+8)

 • 14.00לחשוף את האוקיינוסים

 • 14.50לשרוד את השבט(+14)

 • 15.35האזור החם(+14)

 • 16.20האזור החם(+14)

 • 17.10לחשוף את האוקיינוסים

 • 17.55סורקי הזמן(+8)

 • 18.40האזור החם(+14)

 • 19.25רוסיה הפראית(+8)

 • 20.15תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 21.00מצילי המכוניות

 • 21.45מצילי המכוניות

 • 22.30תעופה בחקירה דו"ח מיוחד(+14)

 • 23.15לחשוף את האוקיינוסים

 • 00.00לחשוף את האוקיינוסים

 • 00.50סורקי הזמן(+8)

 • 01.35מצילי המכוניות

 • 02.15מצילי המכוניות

 • 03.00התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 03.25התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 03.50התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 04.15התמונות המדהימות ביותר של נשיונל ג'יאוגרפיק(+8)

 • 04.40האזור החם(+14)

 • 05.30סורקי הזמן(+8)