המסוכנים של אמריקה

© National Geographic
המסוכנים של אמריקה

תקציר

מיטב הסרטונים של בעלי החיים ה"מסוכנים" ביותר בארצות הברית. ביניהם; דובים, זאבים, פומות, תנינים, עיטים.