הטמפלרים: הקרב האחרון

+14
הטמפלרים: הקרב האחרון

תקציר

תוכנית דוקומנטרית זו חושפת את נפילת מסדר הטמפלרים. האם יתכן שקרב לא מוכר היה למעשה נקודת מפנה קריטית?