ניו זילנד הפראית: דובי ים - המאבק לשרוד

+8
ניו זילנד הפראית: דובי ים - המאבק לשרוד

תקציר

גורי דובי הים נולדים על חוף נגדי, והם עומדים ללמוד את סודות ההישרדות בתנאי סביבה קיצוניים.