Не е трябвало да бъдем живи.
Земята не е трябвало да
се превръща в космически оазис, какъвто
е в момента, но е изключително, че планетата
ни е успяла да оживее и процъфти.
Присъединете се към нас, за да изследваме планетата така, както това не е правено досега. 
Глобално телевизионно събитие
ВСЯКА НЕДЕЛЯ, 20:55

Rotate your device